• Str. Cerna 21B, Râmnicu Vâlcea
  • office@tarem.ro
  • 8:00 – 17:00
Thumb

Productie de bunuri si servicii

Acoperirea acestei functiuni a sistemului informational este realizata în cadrul aplicatiei SICO Gestiuni.

Pot fi definite structuri organizatorice, functionale si de gestiune care sa corespunda oricaror necesitati informationale privind productia de bunuri si servicii.

Programul permite procesarea mai multor tipuri de documente specifice activitatii de productie dintr-o companie: planuri cantitative si valorice de productie, retetare de fabricatie, rapoarte de productie s.a.

Tipuri de rapoarte:

  • Planificarea si controlul aprovizionarii cu resurse materiale a productiei
  • Retetare simple si complexe de fabricatie
  • Antecalculatii privind consumurile normate de resurse
  • Situatii contabile si de gestiune privind produsele (finite) realizate
  • Evidenta si managementul stocurilor de produse finite
  • Postcalculul consumurilor de resurse
  • Balante, istoric stocuri, liste, fise de magazie, jurnale, situatii privind intrarile/iesirile, centralizatoare, note contabile privind productia de bunuri si servicii
  • Situatii comerciale privind productia de bunuri si servicii s.a.

SICO ERP &CRM are module specifice pentru automatizarea productiei pentru mai multe domenii industriale: industria lemnului, materiale de constructii, mase plastice, auto, agricultura s.a.

Thumb
Thumb