• Str. Cerna 21B, Râmnicu Vâlcea
  • office@tarem.ro
  • 8:00 – 17:00

Marketing

Asigura managementului functiunilor de marketing şi comerciale dintr-o companie de orice dimensiuni sau profiluri de activitati.

Află mai multe

Comercial ++

Este reprezentat de modulul omonim al aplicatiei SICO Gestiuni, care acopera activitatea compartimentelor comerciale si de marketing.

Află mai multe

Achizitia de bunuri si servicii

Acesta functiune a sistemului informational este acoperita cu precadere de modulul “OBLIGATII”, inclus in aplicatia SICO Gestiuni.

Află mai multe

Gestiuni de stocuri

Acest modul, inclus in aplicatia SICO Gestiuni, cuprinde totalitatea gestiunilor materiale ale societatii. Gestiuni cantitativ-valorice, valoricesau de obiecte de inventar in folosinta

Află mai multe

Gestiuni pentru evidenta si repartizarea cheltuielilor nemateriale si/sau indirecte

Aceste module permit prelucrarea tuturor datelor si a documentelor privind cheltuielile nemateriale, a cheltuielior indirecte si a altor tipuri de cheltuieli si costuri ale companiei.

Află mai multe

Evidenta, gestiunea si mentenanta Mijloacelor Fixe si a altor Active

Acesta functiune a sistemului informational este acoperita în totalitate de modulul “Mijloace fixe si alte active”, inclus în aplicatia SICO Gestiuni.

Află mai multe

Organizare – Logistica

Aceasta functiune standard a sistemului informational-decizional are ca obiectiv principal realizarea structurii organizatorico-functionala a firmei.

Află mai multe

Urmarirea investitiilor

Acest modul permite prelucrarea tuturor datelor si a documentelor privind realizarea unei investitii materiale dintr-o companie.

Read More

Productie de bunuri si servicii

Acoperirea acestei functiuni a sistemului informational este realizata în cadrul aplicatiei SICO Gestiuni.

Află mai multe

Vanzare de bunuri si servicii

Acesta functiune a sistemului informational este acoperita cu precadere de modulul “CREANTE”, inclus in aplicatia SICO Gestiuni.

Află mai multe

POS Vanzari

Toate operatiunile si evidenta unui punct de vanzare modern dintr-un magazin de orice profil sau dimensiune sunt realizate in cadrul lui SICO ERP printr-un program special, SICO Retail, inclus in aplicatia SICO Vanzari.

Află mai multe

Modul SFA de vanzari

Acest modul, SICO Distributie, asigura interfata directa a utilizatorilor la distanta de tip agenti de vanzari si sistemul informatic integrat. Programul acopera intreaga activitate a unui agent de vanzare la distanta.

Află mai multe

Ofertare, planificare, lansare, urmarire lucrari de constructii-montaj

Acesta functiune a sistemului informatic este realizata integral de aplicatia SICO Devize, care are o prezentare separata.

Află mai multe

Contabilitatea analitica si de gestiune

Aceasta functiune fundamentala a sistemului informational este acoperita in tot cuprinsul aplicatiei SICO Gestiuni prin patru categorii de operatiuni

Află mai multe

Contabilitatea financiara

Acest (sub)sistem al lui SICO ERP realizeaza balante financiar-contabile de verificare si raportare generale, jurnale, registrul carte mare, fise pe conturi etc. pentru societati comerciale si institutii publice de orice fel.

Află mai multe

Bugete

O functie importanta care acopera activitatea tuturor compartimentelor dintr-o companie este planificarea bugetara lunara, anuala si multianuala a cheltuielilor si veniturilor.

Află mai multe

Trezorerie

Acesta functiune a sistemului informational este acoperita complet in cadrul aplicatiei SICO Gestiuni prin evidenta tuturor operatiunilor de incasari si plati pentru clienti sau furnizori ca si a celorlalte operatiuni incluse in gestiunile Casa si Banca

Află mai multe

Salarizare si resurse umane

Acest (sub)sistem al lui SICO ERP realizeaza evidenta si managementul resurselor umane ale unei companii sau institutii. El acopera toata aria informationala privind studiul, evidenta, utilizarea si managementul fortei de munca.

Află mai multe

Structura de control si conducere

SICO ERP&CRM dispune de o interfata specializata pentru managementul companiei. Aceasta aplicatie este SICO Manager, panoul de bord operativ al managerilor pentru urmarirea si controlul activitatilor.

Află mai multe

Sistemul de administrare si securitate

SICO ERP dispune de un sistem de administrare si securitate a resurselor sale de cel mai inalt nivel.

Află mai multe

Sistemul de notificare si alertare

SICO ERP are incorporat un sistem propriu de comunicari si notificari intre toti utilizatorii sai care le permite acestora un schimb intern de informari si actiuni privind operatiuni secventiale specifice, de interconditionare si alte operatiuni referitoare la documentele si rapoartele aplicatiei.

Află mai multe