• Str. Cerna 21B, Râmnicu Vâlcea
 • office@tarem.ro
 • 8:00 – 17:00
Thumb

Structură de control și conducere

SICO ERP&CRM dispune de o interfata specializata pentru managementul companiei. Aceasta aplicatie este SICO Manager, panoul de bord operativ al managerilor pentru urmarirea si controlul activitatilor. Este o aplicatie configurabila, cu un meniu doar pentru prezentarea si selectarea  rapoartelor dorite de conducerea companiei.

Rapoartele acestui modul sunt de tip integrat si ofera informatii complete despre procesele economice petrecute la nivelul societatii: operatiunile comerciale si de marketing, încasarile si platile (cash-flow), fluxurile patrimoniale, managementul stocurilor, realizarea productiei de bunuri si servicii, executia bugetelor, evidenta si urmarirea costurilor, evidenta si urmarirea veniturilor, situatii comparative de consumuri normate, evidenta si urmarirea rezultatelor finale (venituri-cheltuieli) s.a.

Tipuri de rapoarte:

 • Situatii grupate pe functiunile companiei
 • Situatii privind utilizarea resurselor materiale, financiare si umane
 • Statistici comerciale
 • Realizarea planurilor si bugetelor
 • Managementul stocurilor si a altor resurse materiale
 • Situatii complete privind rezultatele financiare ale activitatilor s.a.

Toate aceste rapoarte sunt realizate pentru orice periode de timp selectate si pentru diferiti factori de grupare: activitati, obiective, subunitati, centre de costuri si profit, proiecte, programe s.a.

Rapoartele/analizale sunt dinamice, multianuale, trimestriale, lunare, saptamanale, etc. pe diverse criterii. Analizele sunt flexibile si se genereaza initial pe baza de machete de analiza definite de utilizator. Rezulatele sunt prezentate atat sub forma tabelara cat si sub forma de grafice interactive.

Se pot defini analize a vanzarilor, a cumpararilor, pe agent, punct de lucru, gestiune, grupa, subgrupa, denumire, furnizor etc., analize a creantelor si datoriilor etc.

Este posibila planificarea, confruntarea planurilor/faptelor, indicatorilor, se pot elabora un numar optional de planuri, cu ajutorul unor indicatori de masurare a performantei iar executia acestora poate fi urmarita.

Modulul de Business Inteligence din SICO ERP & CRM se bazeaza pe un server de tip QlikView avand urmatoarele caracteristici:

 • Este un sistem de tip raportare multidimensionala.
 • Permite realizarea de rapoarte personalizate conform cerintelor beneficiarului
 • Datele pe care se bazeaza rapoartele sunt preluate dinamic, direct din baza de date a aplicatiei SICO ERP&CRM.
 • Viteza de realizare este maxima, aproape de “instantaneu”, accesul la rapoarte fiind instantaneu.
 • Analizele se fac multidimensional, cu arii de cuprindere (activitati, obiective, subunitati (divizii), gestiuni, grupe de operatii, stadii) si perioade de timp selective permitandu-se diferite combinari si scenarii ale utilizatorului.
 • Se pot realiza diferite scenarii de business, marketing, logistic, operatiuni specifice.
 • Permite realizarea de grafice si de harti dinamice, cu vizualizarea evolutiei în timp si spatiu a indicatorilor – practic, raportul se împrospateaza automat si instantaneu din propria-i fereastra la fiecare schimbare în baza de date a lui SICO ERP, fara a se face o operatiune a utilizatorului.
 • Permite analize comparative si realizarea de statistici.
 • Contin componentele de Analiza si Bugetare existente în rapoartele sistemului ERP, permitand compararea rapoartelor similar.
 • Permite rapoarte, analize si scenarii de tip “WHAT-IF”.
 • Este un sistem web-based care permite publicarea directa on-line a rapoartelor si datelor.
 • a.

Aceasta solutie de raportare de tip web-based, bazata pe serverul de rapoarte si pe tehnologia QlikView, este perfect compatibila cu mediul Microsoft Windows (Internet Explorer 9, Windows 7/8 s.a.) avand ca sursa de date – baza de date a lui SICO ERP&CRM de tip MS SQL Server si îndeplineste (chiar depaseste) cerintele pentru acest modul prevazute în caietul de sarcini. În afara solutiei prevazute de cerintele exprese ale caietului de sarcini oferim si acest modul de BI de mare utilitate.

Acest modul este realizat într-o tehnologie de tip web-based. El cuprinde analize vizuale si interactive dinamice cantitative si valorice – realizate dupa diferite criterii (dimensiuni), cost, adaos, vanzare pe produse, grupe, clienti, furnizori etc. Evolutiile sunt urmarite pe perioade saptamanale sau lunare, tabelar si grafic. Acest modul mai cuprinde:

 • Analize dinamice pe perioade zilnice, saptamanale sau lunare consolidate pe mai multi ani;
 • Analiza vanzari comparativa pe ani si luni;
 • Analize comparative pe perioade si magazine;
 • Tabloul de bord cu analize per client/furnizori , comenzi, facturi, datorii , creante;
 • Analize de profitabilitate.

Modulul contine toate tipurile de rapoarte si analize prevazute în caietul de sarcini. Acestea pot fi dezvoltate ulterior si utilizate de catre utilizatorii avizati.

Fiecare modul prezentat anterior are o serie de rapoarte specifice lui, asa încat rapoartele solicitate în caietul de sarcini sunt doar o mica parte din multitudinea de rapoarte pe care sistemul SICO le poate furniza:

 • Raport de activitate utilizator;
 • Raport intrari/iesiri documente pe o perioada;
 • Raport de client/furnizor;
 • Raport vanzari pe o perioada agent/produs;
 • Raport de agent – oferte facute, rapoarte, etc.;
 • Rapoarte contabile;
 • Rapoarte de productie;
 • Rapoarte de mentenanta;

SICO ERP&CRM include un generator de rapoarte bazat pe servicii MS SQL Server de ultima generatie cu ajutorul caruia se pot crea noi rapoarte, în functie de cerintele dumneavostra.

La orice solicitare a beneficiarului privind crearea unui raport nou sau modificarea unuia existent – raspunsul nostru va fi prompt si afirmativ.

Thumb
Thumb